เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงพื้นที่ประเมิน การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนพิการในเขตตำบลโพนแพง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบางตามโครงการพัฒนาคุณชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในเขตตำบลโพนแพง
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เทศบาลตำบลโพนแพง
ท่าน เสมอ จำรักษา นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง กล่าวแถลงนโยบาย ต่อ สภาเทศบาลตำบลโพนแพง
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนแพง
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line

Line : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโพนแพง

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ