เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 6
เดือนนี้ 3,863
เดือนที่แล้ว 11,273
ทั้งหมด 63,279

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เทศบาลตำบลโพนแพง
ท่าน เสมอ จำรักษา นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง กล่าวแถลงนโยบาย ต่อ สภาเทศบาลตำบลโพนแพง
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนแพง
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยเซือม หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview172

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line

Line : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโพนแพง

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ