เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder เทศบัญญัติทั่วไป
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file เทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file เทศบัญญัติเกี่ยวกับตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file เทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่องเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1