เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box สภาเทศบาล
นายประพงค์ ผายทอง
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-0058460
นายวิลัย ผาอินทร์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-0293383
นายอดุล สังขะนิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 081-1946892
นายยงค์หลี ฟองบาลศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 062-4642029
นายทรงศิลป์ อริยชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-2375429
นางประนมพร เขื่อนขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 086-2291016
นายบุญมา เพลิศแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-5348770
นายณรงค์ ถวิลคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 062-1684972
นายเจริญ ผายวงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 091-8276448
นายสำนาน เพื่อนใจมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 080-3058173
นายธวัฒชัย จันทร์แดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 098-1074257
นายทองไสว วังใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 098-6964458