เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโพนแพง พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file โครงการอาหารปลอดภัยตลาดแผงลอยน่าซื้อ ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดเชิงรุก ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file โครงการส่งเสริมการให้สมุนไพร และพัฒนาเครื่อข่ายแพทย์แผนไทย ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file โครงการเฝ้าระวังและป้องกันมะเรํงปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เสริมสร้างวิถีชีวิตพอเพียง ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบริโภคอาหารปรุงสุกและไม่กนปลาดิบ ตำบลโพนแพง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน ตำบลโพนแพง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page ยกเลิกและแก้ไขประกาศการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนีนมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพนแพง ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การรับลมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 171 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9