เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนแพง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโพนแพง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน ตำบลโพนแพง ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนแพง ปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยค้อ ม.4 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองอีจ่อย ม.8 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลำธารหนองทัน ม.7 ตำบลโพนแพง grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview409
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview378

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
find_in_page แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview267
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview344

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม