เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานสถิติเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานสถิติเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ ประจำไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 65 -31 มีนาคม 65 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ ประจำไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 64 -31 ธันวาคม 64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file รายงานสถิติเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1