เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานสถิติเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานสถิติเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ ประจำไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 65 -31 มีนาคม 65 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ ประจำไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 64 -31 ธันวาคม 64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file รายงานสถิติเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1