เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตาบลโพนแพง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตาบลโพนแพง เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารเทศบาลตาบลโพนแพง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตาบลโพนแพง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ระเบียบปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1