ชื่อเรื่อง : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมูที่ 12
ชื่อไฟล์ : aCar9iiThu11109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : โครงการสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนท้องถิ่นสายทุ่งรวงทอง บ้านกลาง หมูที่ 12 ถึงสายถนนเชื่อมต่อบ้านคีม - บ้านกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพนแพง โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนท้องถิ่นสายทุ่งรวงทอง บ้านกลาง หมู่ที่ 12 ถึงสายถนนเชื่อมต่อบ้านคีม - บ้านกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพนแพง


ชื่อไฟล์ : czHrnv4Thu11126.pdf

ชื่อไฟล์ : LblArtXThu11135.pdf

ชื่อไฟล์ : mzvabv1Thu11143.pdf