ชื่อเรื่อง : แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ZEuOrl4Thu24645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้